• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

55836 ยอดเข้าชม

ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา10

5 มี.ค. 2564 45

อ่านเพิ่มเติม
บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

23 ก.พ. 2564 25

อ่านเพิ่มเติม