• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

161555 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดตรัง จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ตามครงการพาณิชย์..ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 20 จังหวัดตรัง (งวดที่ 2) วันที่ 15

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพาณิชย์..ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot10

2 ธ.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี

พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมี10

2 ธ.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม