• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

58942 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการรถ Mobile..พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการรถ Mobile..พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

3 ส.ค. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน ผู้ค้าขายผลไม้ทางออนไลน์ แจ้งความประสงค์ขอรับกล่องบรรจุผลไม้ พร้อมสติ๊กเกอร์ ฟรี ค่าขนส่ง

ขอเชิญชวน ผู้ค้าขายผลไม้ทางออนไลน์ แจ้งความประสงค์ขอรับกล่องบรรจุผลไม้ พร้อมสติ๊กเกอร์ ฟรี ค่าขนส่ง หากสนใจแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 5 ส.ค. 256410

3 ส.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ...คลิ๊กที่นี่...

3 ส.ค. 2564 73

อ่านเพิ่มเติม
โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

ด้วยจังหวัดตรังได้ดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง โดยสนับสนุนเงินค่าชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งในอัตรากิโลกรัมละ ไม่เกิน 20 บาท10

30 ก.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม