• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

167124 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

14 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้และเตรียมความพร้อมการนำผลผลิตมาจำหน่ายนอกพื้นที่

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตลำไยตรัง จากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตลำไย พบว่าปีนี้มีปริมาณผลลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อนๆ10

14 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ฉบับปรับปรุง

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย  นางสาวสาลิมา บิลเกษม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง  2010

12 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม