• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

43422 ยอดเข้าชม

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

23 ก.พ. 2564 23

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเผยแพร่สื่อภาพยนต์และวีดีทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid -19)

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนรับชมสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” New Normal ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จัดทำโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์10

22 ก.พ. 2564 74

อ่านเพิ่มเติม
บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

16 ก.พ. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม