• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

83196 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการผลไม้ ปี 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.3010

6 มิ.ย. 2565 9

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังเข้าร่วมเวที ชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน' ครั้งที่ 1

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมเวทีชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน' ครั้งที่ 110

27 พ.ค. 2565 12

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

พาณิชย์ตรังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

27 พ.ค. 2565 12

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า

พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารธงฟ้า ในจังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า และธงราว10

27 พ.ค. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี

พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี ในพื้นที่อำเภอนาโยงและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า10

27 พ.ค. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

26 พ.ค. 2565 9

อ่านเพิ่มเติม