• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73255 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการผลไม้ ปี 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.3010

6 มิ.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังเข้าร่วมเวที ชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน' ครั้งที่ 1

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมเวทีชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน' ครั้งที่ 110

27 พ.ค. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

พาณิชย์ตรังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

27 พ.ค. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า

พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารธงฟ้า ในจังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า และธงราว10

27 พ.ค. 2565 9

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี

พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี ในพื้นที่อำเภอนาโยงและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า10

27 พ.ค. 2565 9

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

26 พ.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม