• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72973 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรังร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

พาณิชย์ตรังร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพื่อหารือและจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการภาค(งบกระทรวง) ประจำปี 2567

8 มิ.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง10

8 มิ.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงกระจายมังคุดจังหวัดระนอง ปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงกระจายมังคุดจังหวัดระนอง ปี 2565 จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดบ้านปากจั่นให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตรัง ปริมาณ 1,500 กิโลกรัม มูลค่าการจำหน่าย10

6 มิ.ย. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการผลไม้ ปี 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.3010

6 มิ.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม