• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

167123 ยอดเข้าชม

ร้อนนี้ ลุ้นค่าพีคไฟฟ้าไทยปี’66 แตะ 34,000 เมกะวัตต์ สูงสุดในรอบ 7 ปี

สนพ. คาด ค่าพีคไฟฟ้าปี’66 แตะ 34,000 เมกะวัตต์ สูงสุดในรอบ 7 ปี แต่มั่นใจไทยมีปริมาณสำรองไฟฟ้า10

3 เม.ย. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง เข้าร่วมฟัง การเสวนา "ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลก และวิกฤติราคา"

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมฟัง การเสวนา "ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลก และวิกฤติราคา" จัดโดยสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง10

28 มี.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย องค์ความรู้ Knowledge - based otop : kbo

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมาย นางสาวโชษิตา สงสีจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge10

23 มี.ค. 2566 8

อ่านเพิ่มเติม