• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

162900 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรม "พาณิชย์...ผักสด ลดราคา! "

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จัดกิจกรรม "พาณิชย์...ผักสด ลดราคา!" เปิดจุดจำหน่ายมะนาวแป้นให้แก่ประชาชนในราคากิโลกรัมละ 90 บาท10

17 มี.ค. 2566 6

อ่านเพิ่มเติม
รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ

รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010

16 มี.ค. 2566 72

อ่านเพิ่มเติม
รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานแลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2566   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2565   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี10

16 มี.ค. 2566 18

อ่านเพิ่มเติม