• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73036 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้า ณ10

21 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี

พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมี10

21 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผัก

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักวันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้า ณ10

21 ก.ย. 2565 74

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง10

9 ก.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม