• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

58716 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรังร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

พาณิชย์ตรังร่วมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพื่อหารือและจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการภาค(งบกระทรวง) ประจำปี 2567

8 มิ.ย. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม