• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

157950 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างชุมชนสู่ออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD)

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบ Digital10

19 พ.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

พาณิชย์ตรัง ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยจะทำการออกอากาศทางสื่อหลัก สวท.ตรัง10

16 พ.ค. 2566 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "Southern Thailand Local BCG Plus Fair

พาณิชย์ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "Southern Thailand Local BCG Plus Fair นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์10

12 พ.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม