• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

162910 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรัง จัดประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รองรับการขอใช้ตรา GI พริกไทยตรัง ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

8 มิถุนายน 2566  09.00 น.       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์10

8 มิ.ย. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง จัดประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่10

7 มิ.ย. 2566 3

อ่านเพิ่มเติม