• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

164721 ยอดเข้าชม

ทูตพาณิชย์กัวลาลัมเปอร์ ร่วมประชุมหารือให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เตรียมความพร้อมส่งออกสู่ตลาดมาเลเซีย

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด กลุ่มยุทธศาสตร์แลแผนงาน และนายสมพล เก้าเอี้ยน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาวจำกัด10

28 ก.ย. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ วันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง10

28 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม