• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72874 ยอดเข้าชม

“จุรินทร์” ยินดีผู้สำเร็จ หลักสูตร TEPCoT หนุนร่วมสร้างแต้มต่อให้ประเทศ

“จุรินทร์”มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 13-14 ดันสร้างเงิน สร้างแต้มต่อ สร้างอนาคตให้ประเทศ วันที่ 2310

23 ม.ค. 2566 10

อ่านเพิ่มเติม
“จุรินทร์” ชู พ.ร.บ.ปาล์มยั่งยืน แก้ปัญหาแบบครบวงจร

แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศ ต้องเกิน 300,000 ตัน ราคาน้ำมันปาล์มต่างประเทศจะต้องถูกกว่าในประเทศด้วย ถึงจะมีการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนช่วยส่งออก แต่ ขณะนี้10

23 ม.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
งาน “ตรุษจีนนครตรัง และเทศกาลอาหาร”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับเทศบาลนครตรัง จัดงาน “ตรุษจีนนครตรัง และเทศกาลอาหาร”ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 256610

23 ม.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
กรมเจรจาฯ หนุนเกษตรกรใช้ FTA ดันชา-กาแฟ ส่งออกตลาดโลก

“เชียงราย” ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีเศรษฐกิจการค้าสําคัญ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงกับตลาดเมียนมาและ สปป.ลาว เข้าสู่ตลาดจีนตอนใต้ อีกทั้งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญทั้งกาแฟ ชา ผัก ผลไม้เมืองหนาว10

20 ม.ค. 2566 3

อ่านเพิ่มเติม