• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

160980 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 11 สิงหาคม 2566

พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

15 ส.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภากิตติ์10

15 ส.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 11 สิงหาคม 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดตรัง ประกอบด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด10

15 ส.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดตรัง ประกอบด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด10

15 ส.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม