• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

160552 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรัง ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับคณะทำงานฯ ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดตรังดำเนินการตรวจสอบ สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือของโรงงานสกัด น้ำมันปาล์มดิบ และโรงผลิตไบโอดีเซล  จำนวน 5 แห่ง10

16 ส.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 15 สิงหาคม 2566

คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดตรัง ประกอบด้วยนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง  ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนสำนักงานชั่งตวงวัดเขต10

16 ส.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 11 สิงหาคม 2566

พาณิชย์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

15 ส.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

พาณิชย์ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภากิตติ์10

15 ส.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม