• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

52730 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรัง ขอเชิญเด็กและเยาวชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเชิดชูเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน10

29 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
รัฐบาลเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน สนองตอบต่อเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของ สังคมสูงวัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุว่า เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุเพราะแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นต้องใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนานขึ้นแต่รายได้จากการทำงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานเพราะสุขภาพในวัย 60 ขึ้นไปในปัจจุบันแข็งแรงกว่าในสมัยก่อน และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงานใหม่และแรงงานอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การให้ผู้สูงอายุอยู่ทำงานมากขึ้นหรือนานขึ้น เป็นการช่วยรักษาขนาดกำลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ10

29 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง แจงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น 110

29 มิ.ย. 2561 73

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิ.ย. 61 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ   ทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดตรัง และผู้แทนจาก ร.1510

29 มิ.ย. 2561 94

อ่านเพิ่มเติม