• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73107 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมพร้อมขอใช้ตรา GI สินค้า"พริกไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพริกไทยตรัง10

28 ก.พ. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
คุมเข้มทุเรียนไปจีน กรมวิชาการเกษตร สวพ.6 ถกเกษตรกร ล้ง ผู้ส่งออก 1 มี.ค.นี้

ตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกผัก ผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนส่งออก เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงทุเรียนไทย หากพบส่งทุเรียนด้อยคุณภาพจะไม่อนุญาตให้ส่งออกอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร พร้อมกับได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อเข้าตรวจสวนและโรงคัดบรรจุให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด หากพบสวนใดมีการตัดทุเรียนอ่อนหรือยินยอมให้สวมสิทธิแปลงการผลิตที่ดี10

24 ก.พ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
บี้ธปท.ดูแลสภาพคล่องSMEs “หอภูธร” ร้องต่อมาตรการพักหนี้

หอการค้ารับลูก หอฯต่างจังหวัดผลักดันภาครัฐ-แบงก์ชาติ ดูแลปัญหาสภาพคล่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั่วประเทศ เผยหลังสิ้นสุดมาตรการพักหนี้ของ ธปท. ผู้ประกอบการบางกลุ่มยังไม่สามารถชำระหนี้  ภาคเอกชนตราดยื่น 2 ข้อเสนอ10

24 ก.พ. 2566

อ่านเพิ่มเติม