• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

55131 ยอดเข้าชม

“สนธิรัตน์” เรียกประชุมผู้บริหารพาณิชย์ด่วน หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาบึก”

“สนธิรัตน์” เรียกประชุมผู้บริหารพาณิชย์ด่วน หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาบึก” ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ประสานผู้ผลิต ห้างร้าน ส่งสินค้าช่วยที่จำเป็นต่อการครองชีพเข้าไปช่วย10

8 ม.ค. 2562 78

อ่านเพิ่มเติม
ตรังจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่10

4 ม.ค. 2562 85

อ่านเพิ่มเติม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัด โครงการบรรพชา “สามเณรก้าวสู่ปีใหม่ ใจใฝ่ธรรม”

   (25 ธ.ค.) ที่วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีรพล  พรแก้ว ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 10

4 ม.ค. 2562 69

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศ เตรียมความพร้อมกำลังพลรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ชาวเรืองดการเดินเรือ

(2 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง10

3 ม.ค. 2562 71

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

          ตามที่ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย10

3 ม.ค. 2562 85

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)หารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (นายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ10

26 ธ.ค. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม