• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

53859 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

          ตามที่ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย10

3 ม.ค. 2562 85

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)หารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (นายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ10

26 ธ.ค. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
ตรังเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

(7 ธ.ค.) เวลา 0800 น.ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายลือชัย เจริญทรัพย์10

7 ธ.ค. 2561 77

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่10

3 ธ.ค. 2561 56

อ่านเพิ่มเติม