• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

53803 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรังเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามันที่จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดตรังเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามันที่จังหวัดพิษณุโลก             นางณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก              ซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่             ทั้งนี้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดี ของเด่น ของดัง จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้แก่กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูลและตรัง              โดยได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อสินค้าอาทิ ขนมเค้กเมืองตรัง ซาลาเปาทับหลี  อาหารทะเลแปรรูป  เครื่องประดับมุก  หมอนยางพาราและอาหารใต้ปรุงสดรสชาติเด็ดพร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าเด่นและแลนด์มาร์คของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายซื้อของ แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าชมงานในครั้งนี้

31 ม.ค. 2562 79

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง เตรียมจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ปี 2019 ครั้งที่ 23 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

           ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน "พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019”  โดยมีนางณิทฐา 10

22 ม.ค. 2562 118

อ่านเพิ่มเติม
“สนธิรัตน์” เรียกประชุมผู้บริหารพาณิชย์ด่วน หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาบึก”

“สนธิรัตน์” เรียกประชุมผู้บริหารพาณิชย์ด่วน หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาบึก” ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ประสานผู้ผลิต ห้างร้าน ส่งสินค้าช่วยที่จำเป็นต่อการครองชีพเข้าไปช่วย10

8 ม.ค. 2562 78

อ่านเพิ่มเติม
ตรังจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่10

4 ม.ค. 2562 85

อ่านเพิ่มเติม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัด โครงการบรรพชา “สามเณรก้าวสู่ปีใหม่ ใจใฝ่ธรรม”

   (25 ธ.ค.) ที่วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีรพล  พรแก้ว ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 10

4 ม.ค. 2562 69

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศ เตรียมความพร้อมกำลังพลรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ชาวเรืองดการเดินเรือ

(2 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง10

3 ม.ค. 2562 71

อ่านเพิ่มเติม