• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

47912 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกันสถานีขนส่งจังหวัดตรัง และสถานีรถไฟจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม10

11 เม.ย. 2561 52

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังร่วมกับวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 210

10 เม.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังจัดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (Arts and culture festival at Arts for Life Center II)

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง10

10 เม.ย. 2561 76

อ่านเพิ่มเติม
โอกาสใหม่. เพื่อการเติบโต. ของธุรกิจไทย. ในต่าง แดน MFA CEO. FORUM. WITH. AMATA.

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักของกระทรวง การต่างประเทศและรัฐบาลในการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทางด้าน เศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย10

5 เม.ย. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนควนขัน เตรียมจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2561 เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีชักพระเดือน 5 หนึ่งเดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ วัดควนขัน

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนควนขัน เตรียมจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 256110

4 เม.ย. 2561 73

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสตอกน้ำมันปาล์ม คงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 29 มี.ค.61 1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ10

29 มี.ค. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม