• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

50361 ยอดเข้าชม

รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะเปิดรับสมัครผู้แทนผู้ใช้พลังงาน เข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคุมครองผู้ใช้พลังงานให้กับคณะกรรมการกับกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีอำนวจหน้าที่ตามมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน10

9 พ.ค. 2561 75

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณชย์จัดติวเข้มร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยกระดับเป็นโชห่วยไฮบริด

      กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพแก่เจ้าของร้านค้าหรือผู้แทนนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 30,000 ราย เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู่ ความเข้าใจการการทำธุรกิจและสามารถพัฒนาจนเป็นโชห่วยมืออาชีพ10

9 พ.ค. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจัหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายในการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดที่ตนเองดูแล และช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการจำหน่านสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตร10

9 พ.ค. 2561 62

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน10

26 เม.ย. 2561 79

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดประชารัฐต้องชม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์10

26 เม.ย. 2561 67

อ่านเพิ่มเติม