• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

50826 ยอดเข้าชม

ตรังจัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหาร “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย”

(19 พ.ค.) เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์10

21 พ.ค. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะเปิดรับสมัครผู้แทนผู้ใช้พลังงาน เข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคุมครองผู้ใช้พลังงานให้กับคณะกรรมการกับกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีอำนวจหน้าที่ตามมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน10

9 พ.ค. 2561 75

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณชย์จัดติวเข้มร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยกระดับเป็นโชห่วยไฮบริด

      กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพแก่เจ้าของร้านค้าหรือผู้แทนนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 30,000 ราย เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู่ ความเข้าใจการการทำธุรกิจและสามารถพัฒนาจนเป็นโชห่วยมืออาชีพ10

9 พ.ค. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจัหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายในการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดที่ตนเองดูแล และช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการจำหน่านสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตร10

9 พ.ค. 2561 62

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน10

26 เม.ย. 2561 79

อ่านเพิ่มเติม