• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

47720 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน10

26 เม.ย. 2561 79

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดประชารัฐต้องชม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์10

26 เม.ย. 2561 67

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม –10

25 เม.ย. 2561 74

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกันสถานีขนส่งจังหวัดตรัง และสถานีรถไฟจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม10

11 เม.ย. 2561 52

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังร่วมกับวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 210

10 เม.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม