• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

49786 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า SMEs OTOP และบริการในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน"

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า SMEs OTOP และบริการในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "เพิ่มมูลค่า10

24 พ.ค. 2561 77

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการอบรมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

(22 พ.ค.) เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว10

22 พ.ค. 2561 73

อ่านเพิ่มเติม
ตรังจัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหาร “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย”

(19 พ.ค.) เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์10

21 พ.ค. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะเปิดรับสมัครผู้แทนผู้ใช้พลังงาน เข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคุมครองผู้ใช้พลังงานให้กับคณะกรรมการกับกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีอำนวจหน้าที่ตามมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน10

9 พ.ค. 2561 75

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณชย์จัดติวเข้มร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยกระดับเป็นโชห่วยไฮบริด

      กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพแก่เจ้าของร้านค้าหรือผู้แทนนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 30,000 ราย เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู่ ความเข้าใจการการทำธุรกิจและสามารถพัฒนาจนเป็นโชห่วยมืออาชีพ10

9 พ.ค. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม