• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

50263 ยอดเข้าชม

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สสว. จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร

โอกาสดีของผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สสว. จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร ในวันพุธที่10

20 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)10

15 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังมอบนโยบาย และส่งมอบ เครื่อง EDC แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดตรัง และธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตตรัง10

13 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายเวลา ยื่นงบการเงินทาง DBD e-Filing ถึง 7 มิ.ย.61

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศด่วนยืดเวลาส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing อีก 7 วัน ถึง 7 มิถุนายน10

1 มิ.ย. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม