• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

49789 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)10

15 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังมอบนโยบาย และส่งมอบ เครื่อง EDC แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดตรัง และธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตตรัง10

13 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายเวลา ยื่นงบการเงินทาง DBD e-Filing ถึง 7 มิ.ย.61

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศด่วนยืดเวลาส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing อีก 7 วัน ถึง 7 มิถุนายน10

1 มิ.ย. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง จัดคาราวานส่งมอบสับปะรดจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง ซื้อจำนวน 3,500 กิโลกรัม สร้างความดีใจให้กับเจ้าของไร่สับปะรดเป็นอย่างมาก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดคาราวานส่งมอบสับปะรดจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง ซื้อจำนวน 3,500 กิโลกรัม สร้างความดีใจให้กับเจ้าของไร่สับปะรดเป็นอย่างมาก ที่บริษัท10

31 พ.ค. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดตรัง จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน10

24 พ.ค. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม