• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

48184 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)10

15 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังมอบนโยบาย และส่งมอบ เครื่อง EDC แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดตรัง และธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตตรัง10

13 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายเวลา ยื่นงบการเงินทาง DBD e-Filing ถึง 7 มิ.ย.61

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศด่วนยืดเวลาส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing อีก 7 วัน ถึง 7 มิถุนายน10

1 มิ.ย. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง จัดคาราวานส่งมอบสับปะรดจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง ซื้อจำนวน 3,500 กิโลกรัม สร้างความดีใจให้กับเจ้าของไร่สับปะรดเป็นอย่างมาก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดคาราวานส่งมอบสับปะรดจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง ซื้อจำนวน 3,500 กิโลกรัม สร้างความดีใจให้กับเจ้าของไร่สับปะรดเป็นอย่างมาก ที่บริษัท10

31 พ.ค. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม