• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72846 ยอดเข้าชม

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 รายละเอียดังเอกสารแนบ

26 ม.ค. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน10

25 ม.ค. 2564 29

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ภายใต้โครงการ ตรัง :10

22 ม.ค. 2564 38

อ่านเพิ่มเติม
เทรนด์อาหารเครื่องดื่ม 2021 มาแรง เน้นตอบโจทย์สุขภาพ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 ทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของทุกคนบนโลก ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New10

22 ม.ค. 2564 27

อ่านเพิ่มเติม
หั่นค่าธรรมเนียม ตั้งธุรกิจผ่านออนไลน์ลง 50% นาน 3 ปี หวังช่วยผู้ประกอบการ

กรมพัฒฯ ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลง 50% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจเลือกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า10

15 ม.ค. 2564 31

อ่านเพิ่มเติม
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563

สาระสำคัญ 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 การส่งออกของไทยมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดี สินค้าส่งออกปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ตามการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าโลก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของโลก10

15 ม.ค. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม