• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

43464 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ณ10

24 ก.พ. 2561 76

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "ร้านค้าออนไลน์ สร้างง่ายสไตล์มืออาชีพ"

   ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ "ร้านค้าออนไลน์ สร้างง่ายสไตล์มืออาชีพ" จัดโดย สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เว็บไซต์10

22 ก.พ. 2561 61

อ่านเพิ่มเติม
NAC2018 | การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ ๑๔

ผู้สนใจสามาถลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2018/

19 ก.พ. 2561 82

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม หลาดต้นน้ำลำขนุน ตามโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง10

19 ก.พ. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน       วันตรุษจีนถือเป็นวันมหามงคลที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนต่างพากันประกอบพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษ โดยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก10

15 ก.พ. 2561 80

อ่านเพิ่มเติม