• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

50617 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรัง ขอเชิญเด็กและเยาวชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเชิดชูเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน10

29 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม
รัฐบาลเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน สนองตอบต่อเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของ สังคมสูงวัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุว่า เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุเพราะแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นต้องใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนานขึ้นแต่รายได้จากการทำงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานเพราะสุขภาพในวัย 60 ขึ้นไปในปัจจุบันแข็งแรงกว่าในสมัยก่อน และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงานใหม่และแรงงานอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การให้ผู้สูงอายุอยู่ทำงานมากขึ้นหรือนานขึ้น เป็นการช่วยรักษาขนาดกำลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ10

29 มิ.ย. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง แจงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น 110

29 มิ.ย. 2561 73

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิ.ย. 61 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ   ทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดตรัง และผู้แทนจาก ร.1510

29 มิ.ย. 2561 94

อ่านเพิ่มเติม
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ “สร้างไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าจังหวัด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  บรรยายพิเศษ “สร้างไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าจังหวัด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561  ณ10

22 มิ.ย. 2561 68

อ่านเพิ่มเติม