• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72577 ยอดเข้าชม

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

บริการข่าวตลาดจังหวัดตรัง (ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 รายละเอียดังเอกสารแนบ

26 ม.ค. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน10

25 ม.ค. 2564 29

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ภายใต้โครงการ ตรัง :10

22 ม.ค. 2564 38

อ่านเพิ่มเติม