• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

42715 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในการดำเนินโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง      ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่10

21 มี.ค. 2561 80

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสตอกน้ำมันปาล์ม คงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ10

27 ก.พ. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ e-filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนจดทะเบียนแก่ประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ e-filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียน ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั้งเครื่องหมายกาค้า เครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณณ์10

27 ก.พ. 2561 86

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ณ10

24 ก.พ. 2561 76

อ่านเพิ่มเติม