• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

48403 ยอดเข้าชม

รัฐบาลเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน สนองตอบต่อเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของ สังคมสูงวัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุว่า เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุเพราะแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นต้องใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนานขึ้นแต่รายได้จากการทำงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานเพราะสุขภาพในวัย 60 ขึ้นไปในปัจจุบันแข็งแรงกว่าในสมัยก่อน และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงานใหม่และแรงงานอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การให้ผู้สูงอายุอยู่ทำงานมากขึ้นหรือนานขึ้น เป็นการช่วยรักษาขนาดกำลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ10

29 มิ.ย. 2561 59

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง แจงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น 110

29 มิ.ย. 2561 72

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิ.ย. 61 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ   ทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดตรัง และผู้แทนจาก ร.1510

29 มิ.ย. 2561 94

อ่านเพิ่มเติม
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ “สร้างไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าจังหวัด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  บรรยายพิเศษ “สร้างไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าจังหวัด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561  ณ10

22 มิ.ย. 2561 68

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

สำนักงานพาริชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าระคาประหยัด      วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง10

21 มิ.ย. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สสว. จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร

โอกาสดีของผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สสว. จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร ในวันพุธที่10

20 มิ.ย. 2561 59

อ่านเพิ่มเติม