• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

39307 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสตอกน้ำมันปาล์ม คงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ10

27 ก.พ. 2561 70

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ e-filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนจดทะเบียนแก่ประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ e-filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียน ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั้งเครื่องหมายกาค้า เครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณณ์10

27 ก.พ. 2561 86

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ณ10

24 ก.พ. 2561 76

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "ร้านค้าออนไลน์ สร้างง่ายสไตล์มืออาชีพ"

   ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ "ร้านค้าออนไลน์ สร้างง่ายสไตล์มืออาชีพ" จัดโดย สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เว็บไซต์10

22 ก.พ. 2561 61

อ่านเพิ่มเติม
NAC2018 | การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ ๑๔

ผู้สนใจสามาถลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2018/

19 ก.พ. 2561 82

อ่านเพิ่มเติม