• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

39223 ยอดเข้าชม

กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” นางจุรีพร ขันตี10

28 มี.ค. 2561 71

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานสาธารณสุขตรัง แนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หลังสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นในช่วงนี้ เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตรังในช่วงนี้เริ่มร้อนขึ้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งอากาศที่ร้อนแบบนี้ยังทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ รวมถึงการบริโภคน้ำจากตู้กดน้ำและน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ10

26 มี.ค. 2561 59

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน10

26 มี.ค. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเท่าภาระค่าครองชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเท่าภาระค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชน ณ ดรงเรียนบ้านบ้าหวี10

26 มี.ค. 2561 64

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในการดำเนินโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง      ร่วมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่10

21 มี.ค. 2561 80

อ่านเพิ่มเติม