• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

48279 ยอดเข้าชม

กสร.ชวนแสดงความเห็นมาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย 18 ก.ค. ยกระดับคุณภาพชีวิต นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)10

13 ก.ค. 2561 59

อ่านเพิ่มเติม
พมจ.ตรัง แจ้งให้ผู้ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาเพิ่มเติมแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น10

12 ก.ค. 2561 72

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง ขอเชิญเด็กและเยาวชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเชิดชูเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน10

29 มิ.ย. 2561 63

อ่านเพิ่มเติม