• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

59384 ยอดเข้าชม

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Markething ปีงบประมาณ 2563

  เกี่ยวกับโครงการ        1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ10

24 เม.ย. 2563 29

อ่านเพิ่มเติม
อเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ?? การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ค

?? ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ?? การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME10

23 เม.ย. 2563 22

อ่านเพิ่มเติม
โครงการปั้นดาว ปี 2563

ด้วย..สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการปั้นดาว ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม10

23 เม.ย. 2563 33

อ่านเพิ่มเติม