• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73022 ยอดเข้าชม

จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม    5 มีนาคม 2564    นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามภารกิจภายหลังจากที่ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลการซื้อขายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดและให้กรมการค้าภายในส่งสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะการซื้อขาย ซึ่งหากพบพฤติกรรมการกดราคาให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ทำให้ราคาผลปาล์มปรับสูงขึ้นจากวันจันทร์ (1 มี.ค.64) ซึ่งมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ 5.20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาสูงสุดวันนี้ (4 มี.ค.64) 6.00 บาทต่อกิโลกรัม   และเนื่องจากขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จึงต้องติดตามกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการกดราคาเกษตรกร อย่างไรก็ตาม พร้อมขอแจ้งเกษตรกรให้ทำปาล์มคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเหตุในการกดราคารับซื้อผลปาล์ม หากพบว่ามีการฉวยโอกาสกดราคารับซื้อ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบว่ามีการกระทำผิด จะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   สำหรับการดูแลโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี2 ขณะนี้นั้นนายจุรินทร์มีเป้าหมายช่วยเกษตรกรปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน วงเงิน 4,500 ล้านบาท และมีมาตรการคู่ขนานช่วยเกษตรกรเพิ่มเติม โดยโครงการประกันรายได้ผลปาล์มทะลาย18% และประกันรายได้ให้ราคากิโลกรัม4บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โครงสร้างเดียวกันกับในปีแรกแต่ตอนนี้ราคาปาล์มสูงทะลุราคาการประกันรายได้ แต่รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาปาล์มสูงขึ้นเป็นรายได้ของเกษตรกรไม่ให้เกิดการกดราคาผลปาล์ม 10

6 มี.ค. 2564 50

อ่านเพิ่มเติม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลัง CSR จังหวัดตรัง และพิธีเปิดป้ายศูนย์ CSR จังหวัดตรัง

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ องค์การภาคเอกชน10

5 มี.ค. 2564 42

อ่านเพิ่มเติม
ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา10

5 มี.ค. 2564 49

อ่านเพิ่มเติม