• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

59076 ยอดเข้าชม

อเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ?? การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ค

?? ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ?? การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME10

23 เม.ย. 2563 22

อ่านเพิ่มเติม
โครงการปั้นดาว ปี 2563

ด้วย..สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการปั้นดาว ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม10

23 เม.ย. 2563 33

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแพลตฟอร์มใหม่ “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ให้บริการส่งสินค้าถึงบ้าน ช่วงวิกฤตโควิด-19

พาณิชย์ จัดใหญ่เปิดแพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ผ่าน 2 ช่องทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ให้บริการซื้อสินค้าในร้านโชว์ห่วย 2,65510

31 มี.ค. 2563 58

อ่านเพิ่มเติม