• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

160588 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรังจัดประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566

24 สิงหาคม 2566 จังหวัดตรังจัดประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 วันที่ 24 สิงหาคม10

25 ส.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

22 สิงหาคม 2566 จังหวัดตรังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นางสาวสุภากิตต์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 256610

23 ส.ค. 2566 4

อ่านเพิ่มเติม