• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73072 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย องค์ความรู้ Knowledge - based otop : kbo

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมาย นางสาวโชษิตา สงสีจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge10

23 มี.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 2023)

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo10

22 มี.ค. 2566 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 39

พาณิชย์ตรัง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 39 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรังพร้อมด้วย นางสุรภา ซ่อนขำ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

21 มี.ค. 2566 7

อ่านเพิ่มเติม